با توجه به این که پرسشنامه ادراک افراد را از واقعیت می سنجد، ممکن است این ادراک کاملاً منطبق با واقعیت نباشد. این موضوع در پژوهش مذکور نیز مصداق دارد. یکی دیگر از محدویت های ذاتی پرسشنامه در ارتیاط با تعداد سوالات پرسشنامه است. هر چه تعداد سوالات یک پرسشنامه بیشتر باشد دقت ابزار بالا می رود ولی تمایل به پاسخ کمتر می شود و بالعکس هر چه تعداد سوالات کمتر باشد دقت ابزار پایین تر می رود ولی تمایل به پاسخ بیشتر می شود.

    1. محدودیت تعمیم

نظر به اینکه یافته های این پژوهش در بانک گردشگری که BPR که درصدد پیاده سازی آن هستند و یا حداقل قسمتی از فرآیندهای کار را بازمهندسی کرده اند، انجام شده است لذا در خصوص تعمیم یافته های آن به دیگر سازمان ها باید با احتیاط عمل کرد.
در این پژوهش پرسشنامه در دو مرحله آزمایشی و نهایی توزیع گردید که با شرایط دوری مسافت کارشناسان بانک از محل پژوهشگر و گاهاً حضور کارشناسان در شعب شهرستان دسترسی جهت پر نمودن پرسشنامه بسیار دشوار بود، از سوی دیگر با در نظر گرفتن این مهم که کلیت پرسشنامه در نمودار کردن تصویر روشنی از وضعیت رهبری و مشارکتی و آمادگی برای تغییرات سازمانی تهیه و تنظیم گردیده بود در پاسخگویی، پرسنل احساس نا امنی در پاسخ دادن داشتند و اکثراً اطلاعات جمعیت شناختی را پر ننمودند. محدودیت بعدی در مشکلات هماهنگی با مدیران ارشد سازمان بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعداد کم محققان و متخصصان در زمینه بازمهندسی فرآیندهای کار در بانک نیز از محدودیتهای این پژوهش بوده است.

۵-۵- پیشنهادها

۵-۴-۱- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش

به منظور انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و عملیاتی نمودن استفاده از این عوامل در سطح سازمان های خصوصی پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
واگذاری اختیارات : برای اجتناب از تعصبات و سیاسی کاری ها در سازمان ها و تسهیل در اجرای پروژه BPR اختیارات به تیم اجرا واگذار شود.
روش شناسی مناسب : برای اینکه درصد موفقیت پروژه مهندسی مجدد افزایش پیدا کند سازمان ها در اجرای پروژه از یک متدولوژی مدون یا روش شناسی مناسب استفاده نمایند.
کاهش مقاومت کارکنان : پیشنهاد می گردد هنگامی که کارکنان در برابر تغییرات سازمانی مقاومت می کنند نباید به آن به عنوان پدیده ای که باید از بین برود، نگاه کرد. برعکس، بروز مقاومت را باید به عنوان یک علامت اخطار یا نشانه راهنمای مفید تلقی کرد که نشان می دهد اشتباه یا خطای عمده ای در حال وقوع است. با این وجود می توان به برخی از شیوه های خاص که در مورد مدیریت مقاومت کارکنان سودمند است، اشاره کرد : لزوم آماده ساختن افراد برای پذیرش تغییر، مشارکت کارکنان، توجه به انگیزه ها و نیازهای کارکنان و …
ساختار کمتر بروکراتیک : برای اینکه روند اجرای پروژه تسهیل شود سازمان ها یک بازنگری اساسی در ساختار سازمانی خود انجام دهند و به سمت ساختارهای تخت یا کمتر بوروکراتیک گرایش پیدا کنند.
دانش و توانمندی کارکنان : با توجه به اینکه برای پیاده سازی BPR نیازمند کارکنان با دانش و توانمند هستیم، به سازمانها توصیه می شود با برگزاری کلاس های آموزشی و کارگاه های عملی در زمینه بازمهندسی فرآیندها دانش و توانمندی کارکنان خود را ارتقاء دهند.
ارزیابی نتایج : برای اینکه از نتایج یا پیامدهای مثبت و منفی اجرای پروژه آگاهی پیدا کنیم لازم است نتایج بدست آمده ارزیابی شوند.
توجه به ایده های کارکنان : سازمانها باید برای اجرای مبتکرانه پروژه BPR از نظرات و پیشنهادات خلاقانه کارکنان سازمان استفاده نمایند.
مشارکت کارکنان : برای اینکه درصد موفقیت پروژه های BPR افزایش پیدا کند مشارکت دادن کارکنان سازمان در اجرای پروژه از مقاومت آنها جلوگیری بعمل می آورد. بنابراین توصیه می شود برای کاهش هرچه بیشتر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات، آنها را در این امر مشارکت دهند.
ایجاد انگیزش در کارکنان : پیشنهاد می گردد سازمان ها در استقرار پروژه BPR با ایجاد انگیزش در کارکنان از طریق تجدید نظر در سیستم پاداش و امکان ارتقاء پست سازمانی برای آنها به موفقیت این پروژه ها کمک نمایند.
استفاده از مشاوران مجرب : سازمان ها در پیاده سازی پروژه BPR از اظهار نظرهای فنی و راهنمایی های متخصصین و مشاوران درون و برون سازمانی با تجربه استفاده نمایند.
جمع آوری اطلاعات کافی : سازمان ها قبل از اجرای برنامه های BPR با ایجاد و استقرار یک سیستم اطلاعاتی مناسب باید اطلاعات لازم و کافی را نسبت به فرآیندهای فعلی و فرآیندهای اصلی سازمان داشته باشند.
شفافیت در اجرای پروژه : پیشنهاد می شود با ارائه گزارش های شفاف و واقع بینانه از پیشرفت و مشکلات پروژه در دوره های زمانی مشخص به استقرار موفق BPR کمک شود.
شناخت و درک مدیریت ارشد : بسیاری از مدیران ارشد سازمانها به دلیل عدم شناخت و درک لازم نسبت به پروژه BPR تنها پاره ای از فرآیندها را دست کاری کرده و گمان می کنند که این مهندسی دوباره است، بنابراین به مدیران ارشد سازمان ها داشتن درک و شناخت درست از مهندسی مجدد فرآیندهای کار را برای اجتناب از شکست در این پروژه ها را توصیه می نمائیم.
تعهد مدیریت ارشد : برای اینکه مدیران ارشد سازمان ها نسبت به پروژه BPR متعهد باشند سازمانها باید دانش آنها را در زمینه بازمهندسی فرآیندها افزایش دهند .
خلاقیت در اجرای پروژه : برای استقرار موفق BPR در سازمان ها داشتن خلاقیت در بازمهندسی فرآیندها الزامی است بنابراین به سازمان ها پیشنهاد می گردد که برای جذب و حفظ کارشناسان نوآور، خبره و خلاق تلاش نمایند.
منابع مالی کافی: برای اینکه اجرای پروژه BPR از ابتدا بصورت کاملا علمی و عملیاتی پیاده سازی شود منابع مالی کافی و مناسب برای آن در نظر گرفته شود
انسجام بین وظایف : با توجه به اینکه یکی از اهداف اساسی پروژه BPR فرآیندگرایی است، به سازمان ها توصیه می شود که مرزهای موجود بین دپارتمان های مختلف را برداشته و تمام وظایف به صورت زنجیره ای متصل به هم در عرض سازمان جاری شوند.
آمادگی برای تغییر : سازمان ها قبل از پیاده سازی پروژه هایی که تغییرات در آن بصورت ریشه ای یا رادیکال انجام می شود باید فرهنگ سازمانی خود را از طریق آموزش افراد برای تغییرات سازمانی، آماده کنند.
مدیریت دانش: با ایجاد اتاقهای فکر در جهت ارزیابی تغییرات در بخشهای مختلف سازمان به ایجاد تغییرات صحیح و کارآمد می توان صحه گذارد.
فناوری اطلاعات : برای تسهیل در پیاده سازیBPR سازمانها باید از فناوری اطلاعات به روز مانند شبیه سازی رایانه ای برای مدلسازی و تحلیل فرآیندهای کسب و کار، توسعه شبکه های اینترنتی و اینترانت و از سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری استفاده نمایند.
شناخت تغییر: در ایجاد تغییرات در فرایندهای سازمانی باید ذینفعان با کلیه تغییرات آشنایی پیدا کرده و شناخت لازم از روند تغییرات و تاثیرات آنها بر فرآیندهای کاری کاملا شناسایی شود.

۵-۶- توصیه هایی برای پژوهش های آتی :

به جهت سیر تحولات و دگرگونی های سریعی که در سازمان ها رخ می دهد لازم است که در این زمینه مطالعاتی صورت گیرد. به علاقه مندان تحقیق در زمینه پیاده سازی BPR توجه به موارد زیر توصیه می شود :
توصیه می شود به سایر محققین به شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در سطح شرکت ها یا سازمان های دیگر(به طور مثال سازمان های دولتی) بپردازند.
توصیه می شود به سایر محققین که در جمع آوری داده ها علاوه بر پرسشنامه از سایر ابزارها مانند مصاحبه استفاده کنند.
توصیه می شود به سایر محققین که سایر متغیرهای شناسایی نشده از پژوهش فوق را شناسایی نمایند و در سازمانهای خصوصی دیگر عوامل موثر را شناسایی نمایند.
پیوستها
بنام خدا
شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مهندسی مجدد فرآیندهای کار ((BPR در بانک گردشگری
پاسخگوی محترم؛
اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمان ها، دست به نوآوری های مختلفی زده اند. مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، و تعیین اندازۀ صحیح سازمان ها از جمله این نوآوری هاست. هدف مشترک همه این رویکردها، تغییر نحوۀ اجرای کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی است. در این میان، یکی از نوآوری های مدیریتی که به سرعت متداول شده، مهندسی مجدد فرآیندهای کار[۲۰۸] است(دانایی فرد، ۱۳۸۱). در اوایل دهه ۱۹۹۰ ، همر و چمپی مفهوم BPR را معرفی کردند. آنها BPR را طراحی مجدد اساسی فرآیندهای سازمانی برای ایجاد بهبود ریشه ای در معیارهای حیاتی همچون هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت تعریف کرده اند(Beikkhakhian, 2011 & Maleki).
پرسش نامه ای که پیش رو دارید، با هدف شناخت عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانک گردشگری طراحی شده است. اطلاعات صحیح و درست شما می تواند محقق را به سمت یک استنتاج منطقی و نتیجه گیری صحیح رهنمون نماید. کلیه داده های شما در این پرسش نامه محرمانه تلقی خواهد شد. از بذل توجه و تأمل در پاسخ به پرسش ها سپاسگزارم.
با تشکر
نسرین ایرانمنش دانشجوی کارشناسی ارشد
بخش اول : وی‍‍‍ژگی های پاسخ دهندگان
۱- جنسیت : مرد زن
۲- تحصیلات : لیسانس فوق لیسانس دکتری
۳- سن : ۲۰-۲۹ ۳۰-۳۹ ۴۰-۴۹ ۵۰-۵۹ ۶۰ به بالا
۴- ماهیت شغل : مدیر کارشناس

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...