۵- مشارکت مراجع دینی و نهادهای مذهبی در تبیین، ترویج و روشن سازی مفاهیم دینی و اصول صحیح فرزند پروری
۶- پرهیز از قرار دادن کودکان در معرض خشونت و جلوگیری از سرمشق دهی رفتارهای خشونت آمیز در خانواده
۷- آشنا سازی والدین با شیوه های مناسب رسیدگی به مشکلات کودکان، مراحل رشد کودکان، فرایند هویت یابی، و نحوه برخورد مناسب با کودکان آسیب پذیر
۸- آشنا سازی والدین با منابع یاری رسانی و خدمات بهداشت روان در جامعه به منظور دریافت کمک در مواقع مناسب
ج- مداخلات مبتنی بر مدرسه و محیط های آموزشی:
۱- ایجاد محیط امن و عاری از خشونت در مدارس
۲- تدوین برنامه های درسی بر اساس حقوق کودک و متناسب با سطح رشد کودکان
۳- حذف زمینه های خشونت از متون درسی و ترویج روش های مسالمت آمیز حل تعارضات
۴- پرهیز از اعمال خشونت و تنبیه بدنی کودکان در سطح مدارس
۵-آموزش معلمان، مربیان و کارکنان مدارس در زمینه روش های موثر اداره کردن کلاس بدون توسل به ترس، تهدید و تحقیر
۶- آشناسازی مربیان مهد کودک ها با حقوق اساسی کودکان، مراحل رشد کودک، نحوه برخورد مناسب با کودکان آسیب پذیر
۷- آشناسازی معلمان، مربیان و کارکنان مدارس با شیوه های مناسب رسیدگی به مشکلات کودکان ، مراحل
کودکان، فرایند هویت یابی، و نحوه برخورد مناسب با کودکان آسیب پذیر
۸- آشناسازی معلمان، مربیان و کارکنان مدارس با منابع یاری رسانی و خدمات بهداشت روان در جامعه به منظور ارجاع کودکان آزار دیده
۹- توسعه نظام مشاوره در سطح مدارس و تقویت بهداشت روان کودکان
۱۰- آموزش مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان به منظور توانمند سازی روانی اجتماعی آنان
۱۱- آشنا سازی کودکان با حقوق اساسی خود و مهارتهای مراقبت از خود
۱۲-آموزش مهارت های فرزندپروری به دانش آموزان دبیرستانی و آماده سازی آنان برای ورود به زندگی مشترک

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۳- شناسایی خانواده های در معرض خطر و ارائه خدمات آموزشی به آنان
۱۴- تقویت پیوند و همکاری بین خانه – مدرسه از طریق اجرای برنامه های مناسب
۱۵- استفاده از ظرفیت های اجتماعی به منظور ارائه خدمات حمایتی به کودکان آسیب پذیر
د- مداخلات مبتنی بر سیستم های قضایی و مراکز مراقبت از کودکان
۱- ممنوعیت کلیه اشکال خشونت علیه کودکان
۲-تصویب قوانین عادلانه در مورد مجازات عاملان خشونت علیه کودکان
۳- آموزش قضات و کارکنان نظام قضایی در زمینه حقوق کودکان، شیوه های مناسب رسیدگی به مشکلات کودکان، مراحل رشد کودکان، فرایند هویت یابی، و نحوه برخورد مناسب با کودکان آسیب پذیر
۴-آموزش نیروهای پلیس در زمینه حقوق کودکان، شیوه های مناسب رسیدگی به مشکلات کودکان، مراحل رشد کودکان، فرایند هویت یابی، و نحوه برخورد مناسب با کودکان آسیب پذیر
۵-آموزش نیروها و کارکنان مراکز مراقبت از کودکان در زمینه حقوق کودکان، شیوه های مناسب رسیدگی به مشکلات کودکان، مراحل رشد کودکان، فرایند هویت یابی، و نحوه برخورد مناسب با کودکان آسیب پذیر
ز- مداخلات مبتنی بر محیط کار:
۱- حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط کار بر اساس پیمان نامه حقوق کودک

    1. تدوین قوانین مناسب به منظور رعایت حداقل سن اشتغال و پرهیز از استثمار کودکان لازم به ذکر است طبق قوانین حمایت از کودکان حداقل سن اشتغال ۱۵ سال می باشد .

سازمان هایی که در پیشگیری اولیه نقش بسزایی دارند عبارتند از :
آموزش و پرورش، امور زندانها، بهزیستی ، پزشکی قانونی ، تبلیغات اسلامی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دادگستری ، کمیته امداد ، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی ، مراکز آموزش عالی ، صدا و سیما، شهرداری
سطح دوم : مداخله در بحران

    1. به دست‌اندکاران مربوطه توصیه می‌شود اجازه پیگیری موارد کودک آزاری گزارش شده به مراکز ذیربط از جمله اورژانس اجتماعی داده شود تا مددکاران اجتماعی به عنوان ضابطین قضایی ؛ حتی در صورت عدم دریافت حکم قضایی ؛ اجازه مداخله در موارد کودک آزاری را داشته و آزارگران را جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی نمایند.
    1. ایجاد کمیته مددکاری اجتماعی برای کمک به کودکان آزاردیده . پیشنهاد می گردد این کمیته با همکاری سازمان
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت